Lelkigondozás

Fotó: Kovács Réka

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.”
(Mt 11,28)

Mi a lelkigondozás?

„A lelkigondozás olyan segítő kapcsolat, amelyben professzionálisan képzett lelkigondozó áll az egyes ember vagy csoportok mellett az új életszakaszokhoz való átmenetekben (például születéskor, a kamaszkori történesekkor, házasságkötéskor), az örömteli, rendkívüli vagy éppen szokványos, mindennapi élethelyzetekben. Így konfliktusokban, krízisekben, betegségekben, zavart lelkiállapotokban, félelmekben, hitbeli kételyek között, és a halállal való tusakodásban, kudarcokban, vagy a gyász és az újrakezdés pillanataiban.”

Ki a lelkigondozó?

„A lelkigondozó speciálisan képzett professzionális szakember. Tudása teológiai megalapozású, de az embertudományokban továbbképzett ismeretanyag, azaz önismereti, emberismereti, szociális, pedagógiai, társadalomtudományi, egészségügyi és pszichoterápiás alapismeretekre, készségekre és módszerekre támaszkodik.

  1. Ismeri a klienssel való kapcsolattartás legfontosabb lélektani szabályait;
  2. van önismerete a lelkigondozói kapcsolat megfelelő működtetéséhez;
  3. meghatározott spirituális térben dolgozik: személyes és belső viszonyban áll Istennel, akivel folyamatosan beszél klienséről, de a klienssel Istenről csak akkor, ha ezt ő igényli.”

(Csáky-Pallavicini Roger, Ittzés András, Harmatta János, Egri László, Szabó Tünde, Tomcsányi Teodóra: A mentálhigiénés szemléletű lelkigondozás mint segítő hivatás)

Ki lehet lelkigondozott?

Bárki, aki segítséget kér. A kecskeméti Reménység Háza Lelkigondozói és Mentálhigiénés Tanácsadó Szolgálat teljesen nyitott a szekularizált világban tájékozódni akaró, enyhülést és utat kereső embertársaink számára, vallástól, felekezettől, nemtől, rassztól függetlenül. Hívő embertársainknak pedig képzettségünk és saját elköteleződésünk eszközeivel igyekszünk megerősíteni a hitet, a reményt és a szeretetet. Egyéni és csoportos segítő foglalkozásokkal nyújtunk támaszt mindazoknak, akik hozzánk fordulnak.

Miért intézményesen?

Általános tapasztalat, hogy ahol elkezdődik a lelkigondozás, ott hamarosan nagyszámú kliensek igényli a szolgálatot. Az intézmény a biztos telephelyével, kiszámítható nyitva tartásával és a kliensirányítást végző adminisztrátor elérhetőségével képviselni tudja az igénybe vevők felé a tartósság, kiszámíthatóság, igényes szakmai színvonal üzenetét.

Ugyanakkor a lelkigondozást végzők biztonságát is garantálja, minthogy a lelkigondozás nem egyes személyek magánvállalása csupán, hanem részvétel az egyház küldetésének megvalósításában, eképpen közösségi vonásai vannak. A lelkigondozók támogatják egymást esetleges elakadásaikban, és a teamben lehetőség van arra is, hogy a lelkigondozó és a kliens esetleges „össze nem illése” esetén a kliens másik lelkigondozót választhasson, illetve indokolt esetben (összeférhetetlenség, kontraindikált helyzetek kialakulása)a lelkigondozó delegálhassa kliensét másik lelkigondozóhoz.